beställningar

Jag gör även en del beställningsjobb som porträtt eller parbilder. Där jag målar en bakgrund efter diskussion och färgönskemål, men att jag sedan skapar fritt. Sedan kommer de till min ateljé och vi tillsammans trycker dem mot duken. En tavla som passar just dem och där de är med och får ta del av skapandeprocessen.